HINDRIK JANS KLOOSTER,
gedoopt te Noordwolde op 18 mei 1719,
overleden aldaar op 25 februari 1782,
zoon van Jan Hindriks Klooster en Anje Geerts.

NOORDWOLDE:
1719: 18 Maij is Jan Hindriks and Anje Geerts soon gedoopt Hinrik.

Hij is getrouwd te Noordwolde op 8 juli 1753 voor de kerk (1) met
Owke Samuls,
gedoopt in Sauwerd op 21 september 1732,
overleden te Noordwolde op 22 maart 1771,
dochter van Samul Derks en Eenje Waalkes.

NOORDWOLDE:
1753: 8 Julij is Hendrik Jans Clooster van Noordwolde met Ouke Samels van Sauwert gecopuleert .

1771: den 2 meert is overleden Auke Samuls Huisvrouw van Hindrik Jans Klooster.

1771: Op 31 meert is het dogtertje gedoopt van den ouderling Hindrik Jans Clooster,
          en genoemt Owke, waarvan de moeder Owke Samuels, kort na haare verlossing,
          in de kraam, in mijn tegenwoordigheidt, is overleden.

1782: den 25 Feb: is overleden Hindrik Jans Klooster.

Uit dit huwelijk:

1 Samul Hindriks Klooster,
   gedoopt te Noordwolde op 23 september 1753,
   overleden aldaar voor 1757.

2 Jan Hindriks Klooster,
   gedoopt te Noordwolde op 5 januari 1755,
   overleden te Bedum rond 1801.
   Hij is getrouwd te Bedum op 12 april 1784 voor de kerk met
   Bouwke Alberts Zijlma,
   gedoopt te Bedum op 10 maart 1758,
   overleden aldaar op 30 september 1830 als Bouwke Alberts Zijlema.

3 Samul Hindriks Clooster,
   gedoopt te Noordwolde op 16 januari 1757,
   overleden voor 1809.
   Hij is getrouwd te Zuidwolde op 3 oktober 1784 voor de kerk (1) met
   Lamgen Wilms,
   overleden voor 1790.
   Hij is getrouwd te Groningen op 24 september 1790 voor de kerk (2) met
   Swaantje Pieters.

4 Jacob Hindriks Klooster,
   gedoopt te Noordwolde op 7 april 1760,
   overleden te Garmerwolde op 6 november 1824.
   Hij is getrouwd te Zuidwolde op 26 januari 1794 voor de kerk met
   Trientje Klaassens Zuidhof,
   gedoopt te Zuidwolde op 27 april 1766,
   overleden aldaar op 29 maart 1829.

5 Derk Hindriks Klooster,
   gedoopt te Noordwolde op 7 maart 1762,
   overleden aldaar op 17 mei 1776.

6 Roelf Hindriks Klooster,
   gedoopt te Noordwolde op 19 februari 1764,
   overleden te Zuidwolde op 25 maart 1808.

ZUIDWOLDE, OVERLEDENEN:
1808 MAART: Den 31 het lijk van Roelf Hindriks Klooster overleden den 25 dito oud P:M: 45 jaren, gewoondt hebbende alhier,
         nalatende deszelfs huisvrouw Maria Drewes en agt kinderen uit een huwelijk.

Opm. Maria Drewes was toen in verwachting van haar 9e kind, een zoon die ze vernoemde naar haar man Roelf Hindriks Klooster.

   Hij is getrouwd te Zuidwolde op 21 januari 1788 voor de kerk met
   Maria Drewes Oudman,
   gedoopt te Westerwijtwerd op 18 februari 1770,    overleden te Zuidwolde op 18 juni 1836.

WESTERWIJTWERD:1770:
Den 18 Febr:Gedoopt Het Dogtertje Dreewes Klaassen en zijn Huisvrouw Martjen Willems Genaamd Maria

7 Anje Hindriks Klooster,
   gedoopt te Noordwolde op 20 april 1766,
   overleden te Groningen op 2 mei 1843.
   Zij is getrouwd te Groningen op 5 december 1793 voor de kerk (1) met
   Ewolt Roelfs,(weduwnaar van Geesjen Kiers)
   gedoopt te Zuidwolde op 13 april 1755,
   overleden aldaar op 5 november 1807.

WETSINGE:1793:
d.25.Nov. Hebben Ewolt Roelefs van Suidwolde, en Anje Hindriks van Noordwolde attestatie ontfangen, dat hun huwelijk alhier drie agteren volgende Zondagen is gekondigt, en sij elders (wat ons betreft) inden huwelijken staat konnen bevestigt worden.

ZUIDWOLDE, OVERLEDENEN:
1807 NOVEMBER: Den 11 het lijk van Ewolt Roelfs overleden D: 5 dito oud 40 jaren, nalatende deszelfs vrouw Anje Hindriks
                                & twee kinderen uit een vorig huwelijk met Geesjen Kierts, Pieterke en Grietje.

   Anje Hindriks Klooster, weduwe van Ewolt Roelfs
   is ondertrouwd te Groningen op 6 januari 1810 en
   getrouwd aldaar op 4 februari 1810 voor de kerk (2) met
   Pieter Soveele,
   gedoopt te Kollum rond 1756,
   overleden te Groningen op 23 december 1817.

8 Eenje Hindriks Klooster,
   gedoopt te Noordwolde op 25 september 1768,
   overleden te Bedum op 6 mei 1840.
   Zij was gehuwd (hun trouwdatum en -plaats is nergens te vinden) met
   Hindrik Reerts Klooster,
   gedoopt te Sint Annen op 8 januari 1764,
   overleden te Bedum op 19 september 1829,
   zoon van Reert Cornelis en Jantje Roelfs.

   Naar hun kinderen

9 Owke Hindriks Klooster,
   geboren te Noordwolde op 22 maart 1771,
   gedoopt aldaar op 31 maart 1771,
   overleden te Zuidwolde op 8 maart 1806.
   Zij is getrouwd te Noordwolde op 8 mei 1805 voor de kerk met
   Jacob Geerts.

ZUIDWOLDE, OVERLEDENEN:
1806, MAART: Den 8 van Ouke Hindriks, huisvrouw van Jacob Geerts, gestorven den 8 oud 35 J gehuwd zonder kinderen.

HINDRIK JANS KLOOSTER, nu weduwnaar van Owke Samuls,
is getrouwd te Noordwolde op 30 januari 1780 voor de kerk (2) met
Geertjen Jans,
gedoopt te Zuidwolde op 10 mei 1739.

ZUIDWOLDE: GEDOOPTEN:
1739: 10 Maj 't Dogtertje van Jan Derks en Altje Alberts Egtl. genaamt Geertje

NOORDWOLDE:
30 Jan 1780 zijn alhier gecopuleert Hindrik Jans Clooster van Noordwolde en Geertien Jans van Zuidwolde.
1780: Den 30 januari zijn getrouwt Hindrik Jans Klooster van Noordwolde en Geertjen Jans Van Zuidwolde en hebbende den
          11 meert daaran volgende een dochter overwonnen.

ZUIDWOLDE: GEHUWDEN:
1786: den 17 December Hend. Jacobs en Geertje Jans weduwe van Hendrik Jans Kloster.

Uit dit tweede huwelijk:

10 Aaltje , ook genoemd Aaltje Alberts (naar haar grootmoeder) en Aaltje Alberts Horn
   gedoopt te Zuidwolde op 11 juli 1773,
   overleden te Bedum op 22 februari 1838.
   Zij was getrouwd met
   Fokke Harms Omda
   gedoopt te 't Zandt op 2 februari 1779,
   overleden te Bedum op 8 juni 1838.

ZUIDWOLDE, GEDOOPTEN:
1773: Juli 11 gedoopt een Dogter van enen Geertje Jans, een Ongetrouwt mensch die pretendeert, dat vader 's kints is een
          weggelopen Hovenier, en 't kint door den moeder beantwoort is genaemt Aaltje.

11 Jantje Hindriks,
   geboren te Noordwolde op 11 maart 1780,
   gedoopt te Noordwolde op 15 maart 1780,
   overleden te Zuidwolde op 26 januari 1812.


Hoofdmenu

Naar boven