JAN HINDRIKS KLOOSTER,
christened in Harssens on Februari 26, 1682,
died in Noordwolde.

ADORP, christened: 2-26-1682: the son of Hindrik Jans Named: Jan.

ADORP, 1713: married: on July 2:Jan Hindriks and Anje Geerts both of Harssens.

Hij was married in Adorp on July 2, 1713 in chruch to
Anje Geerts,
christened in Harssens (?)or Leegkerk (?) about 1690,
died in Noordwolde on October 19, 1775.

In the churchbook of Adorp, it was written in the year 1713:
on Decemb 8. is accepted to the Lords supper Anje Geerts
Housewife of Jan Hindriks in the Clooster.

After they moved from Adorp to Noordwolde, and there daughter Trijnje was allready christened
de beliefpaper of Anje Geerts was written down in the churchbook:
09-15-1716: housewife of Jan Hinriks with decently beliefdocuments from Adorp and Harssens.

NOORDWOLDE DIED:
10-19-1775:Anje Geerts, widow of Jan Hindriks Klooster.

From this marriage:

1 Roelf Jans Klooster,
christened in Adorp on September 2, 1714,
died in Noordwolde on 27 August 27, 1791.

ADORP: 1714: Septemb.2 christened a son of Jan Hindriks and Anje Geerts named Roelf

NOORDWOLDE:1791:
Aug 27: has passed away Roelf Jans Klooster

He was married in Noordwolde on November 15, 1744 in chuch to
Martje Jans,
christened in Noordwolde on March 9, 1710,
died there on May 22, 1788.

NOORDWOLDE 1744:
15 9bris are Roolf Jans of Noordwolde and Martjen Jans Widow of Lippe Egberts attached by matrimony

NOORDWOLDE:1788:
May 22 had passed away Martje Jans, Housewife of Roelf Jans Klooster.

Document of the selling of the house of Roelf Jans Klooster:

(Not translated)
... Annex geconstitueerden Richter van Noordwolde betuigen met deze openen verzegelden brieve dat persoonlijk voor mij gecompareert en erschenen is de E. Roelf Jans Klooster woonachtig te Noordwolde dewelke bekenden ende beleden voor hem en zijne erfgenamen stede vast en onwederroepelijk verkogt, gecedeert, en in waaren eigendom overgedragen te hebben zulks doende door dezen an de E. Bene Benes mede tot Noordwolde woonachtig mede gecompareerd en deezen Koop accepterende, des verkoperen behuisinge staande an het trek diep tot Noordwolde zijnde een binnenhuis met een lang achterhuis met de beklemming van twaalf grasen land de kerk van Noordwolde toebehorende, doende jaarlijks an gemelte kerk tot huire co Car.gls, deeze behuisinge met de beklemmingen boven vermelt verkogt aard Spijker en Nagelvast met deuren en vensteren steen vermuirt en onvernuirt, met Hegengeboomte en plantagsen alles zon en in dierwegen als de verkoper deze behuisinge heeft bewoont, en enigsints kan verdedigen, en zulks verkogt voor een somma van Negen hondert en zeventig Car. gls, zegge f970 gls welke koopschats? penningen verkoper verklaarde van de koper ten vollen ontfangen te hebben, doende zulks dees voor zonder enige reserve quiteren, de verkoper verbind voor de vrije Leverancie wagtingen en weringen van de verkogten behuisinge met annexen alle zowel vaste als losse geene excemte goederen, alles onder submissie van elle Hooge en laage rechten en gerichten beneffens de parate reelen excemten en renunciatie en de exceptiean deze enigzints contrarierend.

Mede is voor Mij Richter opgemelt gecompareert de E. Derk Cornellis Wedman te Noordwolde en de E. Jan Willems woonachtig in Groningen, dewelke verklaarden haar in te laten als borgen voor de vrijen Leverancie van gemelde behuisinge met annexen, verbonden te dien ende alle haare zowel vaste als losse geene excemte goederen met submissie als boven is gezegt, in oirkonde der waarheid en verstenisse dezes heb ik Richter opgemelt naa gedaane belijenge van Comparanten en borgne deze met mijn gewoon zegul en naams onder schrijving gecarroboreert ...... Bedum in den jaaren 1700 negentig den 29 Maij 1790.

Dr. J Edelinck

(Richter)

Opm.: Derk Cornellis named above was a brother in law of Roelf Jans Klooster,
           en Jan Willems was nephew (the son of Roelf Jans Klooster his jongest sister Jantjen Jans).

2 Trijnje Jans,
christened in Noordwolde on May 17, 1716,
died there on Februari 18, 1795.

NOORDWOLDE:
1716: May: den 17 dito Jan Hinriks and Anje Geerts het daughter was chritenede Trijnje

She was married in Noordwolde on October 2, 1735 in church to
Derk Cornellis,
christened in Noordwolde op May 21, 1713,
died in Noordwolde (?).

NOORDWOLDE:
1713:May 21, is Cornelis Berents and Garbrig Derks son christened Derk.
1735:Octbr 2, is Derk Cornellis with Trijnje Jans both of Noordwolde married

1795:febr:18, passed away Trijnje Jans, housewife of the help of the judge Derk Cornelis.

2 Hindrik Jans Klooster,
christened in Noordwolde on May 18, 1719,
died there on Februari 25, 1782.

NOORDWOLDE:
1719: Maij 18 Jan Hindriks and Anje Geerts son was christened Hinrik.

He was married in Noordwolde on July 8, 1753 in church (1) to
Owke Samuls,
christened in Sauwerd on September 21, 1732,
died in Noordwolde on March 22, 1771.

NOORDWOLDE:
1753: July 8 Hendrik Jans Clooster of Noordwolde and Ouke Samels of Sauwert are married
1771: March 2 has passed away Auke Samuls Housewife of Hindrik Jans Klooster.
1771: On March 31 was christened the daughter of the elderling Hindrik Jans Clooster, and named Owke, which the
          mother Owke Samuels, short after she had given birth , in childbed, in my pressence (reverend!), had passed away.
1782: Feb:25 passed away

To their children.

3 Hindrik Jans Klooster, now widower of Owke Samuls,
was married in Noordwolde on January 30, in church (2) to
Geertjen Jans,
christened in Zuidwolde on May 10, 1740.

ZUIDWOLDE:
1740: May 10: the daughter of Jan Derks and Altje Alberts, married couple. named Geertje

NOORDWOLDE:
Jan. 30, 1780 are married here Hindrik Jans Clooster of Noordwolde and Geertien Jans of Zuidwolde.

1780: Januari 30 are married Hindrik Jans Klooster of Noordwolde and Geertjen Jans of Zuidwolde and the next March 11 a daughter was born to them.

To their children.

ZUIDWOLDE: MARRIED:
1786: December 17: Hend. Jacobs and Geertje Jans widow of Hendrik Jans Kloster.

4 Jacob Jans,
christened in Noorwolde in the year 1721.

NOORDWOLDE:
1721: 28 ..... 1721 Claas Hindriks and Anje Geerts son was christened Jacob.
remark: The miswriting of the name of the father (should be Jan Hindriks!)

5 Jantjen Jans,
christened in Noordwolde on August 13, 1724,
died there before.

NOORDWOLDE,CHRISTENING:
1724: Aug 23 Jan Hinriks en Anje ..... daughter was christened Jantjen.

She was marriede in Noordwolde on June 8, 1749 in chirch to
Willem Hindriks Clooster,
born in Thesinge on September 30, 1725,
christened there on October 7, 1725,
died in Zuidwolde on March 14, 1816 as Willem Hindriks Oudman!
(Willem Hindriks Clooster, widower of Jantje Jans, was
married again in Noordwolde on Februari 4, 1749 in church to
Trientjen Lammerts of Leens).

NOORDWOLDE, MARRIED:
1749: 6-8 Willem Hindriks of Thesinge and Jantjen Jans of Noordwolde after giving Proclamation of beliefdocuments of Thesinge married.

THESINGE:1725:
Sept: 30 born the son of Hindrik Willems and Aagtje Nitters married couple in Thesinge and was christened on October 7 and named Willem.

NOORDWOLDE:
1759: Febr: 4 Willem Hindricks Clooster and Trientjen Lammerts of Leens married.

Mainmenu

Page up